عمل تنگ کردن واژن در زنجان

عمل تنگ کردن واژن در زنجان

عمل تنگ کردن واژن در زنجان

تنگ کردن واژن که با عنوان واژینوپلاستی نیز شناخته می شود، جراحی بازسازی است که با هدف تنگ کردن واژن و بازگشت این ناحیه به وضعیت طبیعی و اولیه انجام می شود. این روش جراحی هم چنین به بازسازی عضلات کف لگنی کمک می کند، آن هم زمانی که عضلات و بافت واژن به شدت دچار کشیدگی...

تماس با دکتر عماری