عمل پرینورافی

عمل پرینورافی در زنجان

عمل پرینورافی در زنجان

شاید نام این جرای را کمتر شنیده باشید و بیشتر با اصلاح عمومی آن آشنا باشید. پرینورافی به معنای جراحی تنگ کردن واژن است. همانطور که شما بانوان می دانید واژن بر اثر عوامل متعددی نظیر افزایش سن، زایمان و حتی به صورت ژنتیکی در طول زمان دچار شل شدگی خواهد شد. این عارضه در...

تماس با دکتر عماری