نقش تغذیه در دوران بارداری

تغذیه در دوران بارداری

تغذیه در دوران بارداری

    دوران بارداری یکی از مهمترین دوران برای مادران است که با تجربه های متفاوتی همراه می باشد. بارداری با یک لقاح ساده شروع می شود و در نهایت پس از چهل هفته با زایمان جنین و خروج جنین از بدن مادر به پایان می رسد. ما در این مقاله قصد داریم؛ به تغذیه در دوران...

تماس با دکتر عماری