ویروس کرونا در بارداری

آیا ویروس کرونا در بارداری خطرناک تر است؟

آیا ویروس کرونا در بارداری خطرناک تر است؟

شیوع کرونا سبب شده تا بسیاری از افراد به دلیل قرنطینه خلق و خوی پایینی داشته باشند و حتی دچار افسردگی شده باشید. مادران باردار و شیرده هم در این ایام نگرانی مضاعفی دارند. یکی از سوالات اکثریت مادران باردار می پرسند این است که در این ایام غربالگری های دوران بارداری را...

تماس با دکتر عماری